Om Oss
Validé Dalane
Validè Dalane bistår grundere og bedrifter som har gode forretningsideer med å få ideene fram til lønnsom virksomhet. Vi skal være en pådriver og støttespiller innen entreprenørskap og innovasjon, og bidra til å skape morgendagens vekstbedrifter. Dette gjør vi ved å tilføre ideene vi jobber med, kompetanse, nettverk og kapital. En gründers hverdag er som regel et «one-man-show», hvor ting tar mye lengre tid enn planlagt, samt evig jakt på kapital. Kompetanse, nettverk og kapital er viktige ressurser for å lykkes!

Om oss

Validé Dalane inkubator ble etablert 2009 etter initiativ fra SIVA SF, Rogaland Fylkeskommune, Validé AS, Rogaland Energisenter AS, og Kværnhuset industriinkubator AS. Valide Dalane ble stiftet i 2009 som en videreføring av inustrinkubatoren Kværnhuset etablert i 2004. Vi har vært aktiv i etablering og utvikling av over 60 selskaper, noe som igjen har generert nærmere 100 arbeidsplasser i regionen. Flere av disse etableringene har både et nasjonalt og internasjonalt markedspotensial.

Sentrale samarbeidspartnere er:

• Aker Solutions
• B&G
• Dalane Energi
• Rogaland Energisenter
• Energy Innovation
• Egersund Næring og havn
• Rogaland Fylkeskommune
• Næringsforeningen i Stavangerregionen
• Magma Geopark
• Innovasjon Norge
• Ungt entreprenørskap
• Norce
• Skape

Styret består av:

• Jan Ertesvåg, Aker Egersund (styreleder)
• Terje Jørgensen jr, Egersund Næringspark
• Ivar Hovland, RES
• Hilde Garlid, Validé

Våre eiere er:

• Kværnhuset industriinkubator AS (Aker Solutions AS, Bertelsen&Garpestad AS, Dalane Energi AS, Siva SF)
• Validé AS  
• Rogaland Energisenter AS