Hva er en inkubator?
Validé Dalane
Inkubasjon er en metode hvor lovende grunderideer og grunderselskaper blir koplet med et etablert og strukturert miljø for å nå sitt potensial. Dette fører til økt antall og flere vellykkede bedriftsetableringer, noe Norge, Rogaland og Dalane kontinuerlig har behov for.  Undersøkelser har vist at overlevelsesprosenten for de bedrifter som har vært igjennom en inkubasjonsprosess, øker betydelig.

1

Kompetanse

Vi har et tett samarbeid med Validé-miljøene i Stavanger, Jæren og Haugesund, og vi har utarbeidet gode verktøy og metodikk for å ivareta et best mulig utviklingsløp. Vi tilbyr individuell rådgivning tilpasset hver enkelt bedrift innen selskapsetablering, utvikling av forretningsplan og strategi, markedsvurderinger, produktutvikling/prototyping, markedsføring, økonomi, etc.
Vi arrangerer i tillegg diverse kurs/programmer, nettverks- og fagmøter, sosiale sammenkomster, ol.

2

Nettverk

Vi har et stort nettverk og arbeider for å skaffe samarbeidspartnere og allianser for å utvikle potensialet i ideen. Vi samarbeider tett med innovasjons- og forskningsmiljø i regionen, og har relasjoner inn mot investor- og finansmiljøer. Vi er blant annet lokalisert i Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund, som er Norges fremste senter for fornybar energi og miljøteknologi.

3

Kapital

Vi har god oversikt over offentlige og private støtteordninger, stipend og forskningsmidler, ol, og hjelper til med søknader.
Er ideen god, og dersom det er ønskelig, vil vi også investere kapitalmessig i bedriften. På den måten blir vi aktive medeiere. Vi deltar i styret og setter oss i samme «båt» som grunderen.