Hva er en inkubator?
Validé Dalane

1

Ideer inn

Grundere og bedrifter tar kontakt med oss og vi tar et møte for å gå gjennom forretningsideen.

2

Kvalifisering

Dersom vi blir enige om å gå videre, foretar vi så en vurdering av ideen i forhold til våre pålagte krav.

3

Opptak

Er ideen god nok kan den tas opp i inkubatoren. Vi blir da enige om en prinsippavtale som forteller hva Validé Dalane skal bidra med.

4

Investering/avtaleverk

Her formaliseres oppdragsavtale og eventuelt investerings- aksjonæravtale.

5

I inkubatoren

Basert på avtalen settes det opp milepælsplan for utviklingsprosjektet. Denne følges opp løpende og er grunnlaget for samarbeidet. Normalt varer inkubatorperioden rundt 2-3 år.

6

Exit

Utgangspunktet er at inkubatoren skal være på eiersiden så lenge den har noe å bidra med. Når perioden er over, selger inkubatoren til markedspris. Intensjonen er at vi skal kunne investere eventuell gevinst i nye prosjekter.